המעבדה הוירטואלית לקיימות (“בידיים”)

המעבדה הוירטואלית לקיימות מכירה בחשיבותו של מחקר שיטתי, אך שוקדת על הוצאתו מהמעבדה האקדמית והנגשתו אל הקהל הרחב, לפחות בתחומים שלהם עשוייה להיות השפעה ישירה על כל אדם, אם יבחר בכך. כמערך יישומי עבור אותו גוף מחקר, המעבדה מעודדת עשייה עצמית ויצירת כושר עמידות קהילתי מלמטה למעלה.

מטרות המעבדה

  • קידום תרבות “עשה זאת בעצמך” בישראל, תוך כדי התמקדות בעשייה מקיימת.
  • תמיכה בפרטים וקהילות בהגברת כושר העמידות (resilience) והיכולת להתמודד עם המשבר הכלכלי-סביבתי-חברתי שאנו מאמינים שמתקרב אלינו.
  • יצירת מערך כלכלי המקדם את המחקר של חוקרי המעבדה.

התחברות לאתר

עדיין לא חבר? הצטרף עכשיו!