הקסם של בניה באדמה – קיבוץ לוטן

הקסם של בניה באדמה
סדנה מקצועית מבית המרכז לאקולוגיה יצירתית בקיבוץ לוטן

מוזמנים להצטרף – 27-29.6.19 –

לא נדרש ידע מקדים

לכל הפרטים:

http://kibbutzlotan.com/adamaweekend2019/