מורה מוכר על ידי ארגון הפרמקלצ’ר

*נדגיש כי הרשום בלשון זכר מתייחס בכבוד רב גם לנשים.

ארגון פרמקלצ'ר ישראל מכיר במורים בעלי ניסיון וידע המומחים בתחומם ורק הם מורשים לשאת את תו "מורה מוכר" של ארגון הפרמקלצ'ר על גבי התעודות שהם מחלקים.

תו "מורה מוכר" מהווה חותמת איכות להוראת הפרמקלצ'ר בארץ.

תו המורה המוכר מהווה אישור בינלאומי להכרה של הארגון במורים ובהסמכתם המקצועית של תלמידי המורים המוכרים. לכן חשוב לבחור ללמוד את מקצוע הפרמקלצ'ר רק אצל מורים המוכרים על ידי הארגון אשר נסיונם מוכח והם מוכרים בתחום הפרמקלצ'ר בארץ ובעולם.

התנאים לקבלת תו "מורה מוכר" של ארגון פרמקלצ'ר ישראל:

  1. תעודת מתכנן פרמקלצ'ר PDC על ידי מורה או ארגון מקצועי התחום הפרמקלצ'ר עם וותק של לפחות שנתיים (יש לצרף לתעודה את סילבוס הקורס).
  2. להגשת בקשה להכרה על ידי ארגון הפרמקלצ'ר –  לחצו כאן.
  3. על מבקש ההכרה להיות חבר רשום בארגון – להרשמה לארגון לחצו כאן.
  4. על מבקש ההכרה לשלוח לארגון – קורות חיים, תעודות רלוונטיות בתחום, המלצות, תיעוד של לפחות חמישה תכנונים שתוכננו ובוצעו על ידו.
  5. אם עמדת בתנאים אלה יש לשלוח לארגון את סילבוס הקורס כפי שאתה מתכוון להעבירו. הסילבוס ייבחן ויישלחו תיקונים והערות במקרה הצורך (עלות בחינת סילבוס 250 ש"ח).
  6. מורה חדש, אשר לא העביר קורסים בעבר צריך להעביר לפחות ארבעה קורסים בצמוד למורה מוכר על פני תקופה של שנתיים לאחר הגשת הבקשה, הארגון יבקש פידבק אנונימי של התלמידים בקורס אשר יעידו על החוויה שלהם בקורס. בנוסף על המורה לשלוח לארגון את תיעוד תרגילי הגמר של התלמידים בקורס לבחינה (התרגילים ייבחנו על ידי הארגון בעלות של 500 ש"ח לקורס). במידת הצורך המורה החדש יקבל פידבק והערות על תרגילי הסיום כדי לדייק את הדרישות המקצועיות בתחום.
  7. מורה אשר עמד בכל התנאים יקבל את האפשרות לשאת את תו הארגון על גבי הפרסומים של הקורס ועל גבי תעודות התלמידים.