jan-huber-4QpLe1vpNTo-unsplash

רשת החיים – קריאה לשנה החדשה – מאת גלעד מרגלית

בשנת 2003 חזרתי לישראל אחרי 4 שנים של לימודי פרמקלצ'ר וחינוך במערב ארה"ב.

הבאתי איתי מאמר שכתב אחד ממורי הפ"ק הצעירים שפעלו בקליפורניה ובו הוא קורא לתנועת הפ"ק האמריקאית להיזהר מפני בדלנות, לשון הרע, חוסר שיתוף פעולה, התמקצעות מסחרית ועוד רעות חולות אשר פקדו אותה בזמנו.

אני זוכר שנתתי את המאמר הזה לגור רותם ולכמה מורים ופעילים אחרים ונשבעתי שאני אעשה כמיטב יכולתי לתמוך בהקמת תנועת הפרמקלצ'ר בארץ, באופן אשר יישם את העקרונות אשר לפיהן אנחנו פועלים, ואשר ילמד מניסיונן של תנועות ותיקות יותר בעולם. ראיתי, איך דווקא קנה המידה הקטן של ארצנו יכול לתמוך בחיבור, ברישות ובמגוון של התנועה הצעירה שהתחלנו לרקום.

ואכן, מתוך 17 שנות ההתבוננות והאינטראקציה שלי בתוך התנועה הטובה הזו, ראיתי את היווצרותה של מערכת אקולוגית מורכבת, מגוונת ורבת שכבות וקשרים. אחד הדברים היפים בישראל הוא שיש לנו מעגלי השתייכות, למידה ופעילות רבים ומגוונים בחיינו הפרטיים. וכך, כל אדם אשר הצטרף לתנועת הפ"ק הביא איתו גם עולם תוכן נוסף ועשיר וחיבור למעגלים תרבותיים אחרים לגמרי, ועל כן גם משלימים ומייטיבים.

בתיאוריות של התפתחות מערכות (אקולוגיות ואנושיות כאחד) יש דפוס מעניין:

מערכות מתחילות כדבר מאוחד ואחיד, עוברות תהליכי היפרדות והבדלות כחלק משלבי ההתבגרות שלהן, ומבשילות אל רמות מורכבות יותר של התרחבות, שיתוף פעולה והתאחדות מתוך מצב מבוסס של עצמאות וזהות ברורה.

שלבי התבגרות של כל מערכת (אדם, קשר, סביבה, חברה, תרבות, תנועה) עוברים כמעט תמיד דרך משברים אשר דוחפים את "המערכת" לשלב הבא שלה.

כחברה, תרבות ועולם אשר נמצאים בשלב של משבר רב מערכתי, אשר ניראה שהולך ומתעצם, טוב לנו לזכור את משפטי הפ"ק שכל בעיה (או משבר) היא הזדמנות ושיש לנו את הבחירה להגיב ביצירתיות ובמודעות לכך…

ההזדמנות שבפתחנו כרגע, בזמן הזה לקראת השנה החדשה, השישית ליפני שנת שמיטה, היא: לעצור רגע, להתבונן בכל מה שכבר הצלחנו, כפרטים וכתנועה, לראות ולקבל את האתגרים והקשיים, ולבחור להתרחב אל מגוון האפשרויות האדיר ששילובי כוחות ושיתופי פעולה מאפשרים לנו.

קריאתי היא זו: להתחבר לרשת החיים, הרשת האמיתית (שהרשת הוירטואלית היא כלי בתוכה..), של אנשים, ידע, ניסיון, זרעים, עצים, קשרים וכל דבר אמיתי אשר יכול לתמוך בנו בתקופת המעבר וההתבגרות של העידן הזה.

מוזמנים/ות להצטרף אלינו ולטוות את הרשת יחדיו.

גלעד מרגלית

ממייסדי תנועת הפרמקלצ'ר בישראל 

התחברות לאתר

עדיין לא חבר? הצטרף עכשיו!