אינטרנט ולמידה רשתית

מאמר מעולה על פעולת הכתיבה ומאפייניה בעולם החינוך הישן מול זה החדש שמאמץ את האינטרנט. העניין כאן הוא בהבנה של הלמידה (במקרה הזה למידת ההבעה) לא כתהליך לינארי אלא כרשת של יחסי גומלין רב מימדית. - קישור 1