ספירלת הלמידה הפעילה וארבעת השאלות

ספירלת הלמידה הפעילה מציגה תהליך מעגל משוב תוך כדי התפתחות והתיידקות. הספירלה משמשת כמודל מרכזי לתהליכי למידה בעולם הפרמקלצ'ר, ואחד מעמודי התווך בתהליך הסמכה לדיפלומה בפרמקלצ'ר. באדיבות אוניברסיטת גאיה (2007). ארבעת השאלות מנחות את שלב הפרלקציה...להצגת התמונות